Dołącz do redakcji

Dołączcie do nas!

Nasze spotkanie redakcyjne.

Zapraszamy Państwa do współtworzenia portalu www.ZdaniemSeniora.pl oraz bezpłatnego pisma drukowanego Zdaniem Seniora.

Nasz medialny projekt jest skierowany do odbiorców w każdym wieku, przy czym autorami artykułów są reprezentanci zróżnicowanej grupy społecznej osób 60, 70, 80+.

Warsztaty fotograficzne dla zespołu obywatelskich dziennikarzy 60+.

Zapraszamy współpracy wszystkich autorów profesjonalnych, dziennikarzy obywatelskich, a nawet chętnych do nauki dziennikarskiego rzemiosła amatorów.

W razie zainteresowania wyślij swój tekst na adres zaczyn@zaczyn.org. Przeczytamy go i przekażemy uwagi redakcyjne bądź od razu opublikujemy materiał. Za wybrane teksty wypłacamy wynagrodzenie.

Spotkanie redakcyjne Zdaniem Seniora w Aptece Sztuki

Spotkanie redakcyjne Zdaniem Seniora w Aptece Sztuki

 

Uczestnicy kursu dziennikarskiego.

 

Redakcja pisma: Hanna Bagińska, Barbara Dziubińska, Weronika Piórkowska, Barbara Izydorczyk,
Karolina Kwiecińska, Barbara Moroz, Anna Pielińska, Przemysław Wiśniewski. Skład: Joanna Reniger 
Fundacja Zaczyn, Radziwie 5/229, 01-164 Warszawa
Adres redakcji: Kanonia 24/26 lokal 2, 00-278 Warszawa
Kontakt dla czytelników i reklamodawców: zaczyn@zaczyn.org, 534-701-114
Strona internetowa pisma: www.ZdaniemSeniora.pl